Ergen Psikllojisi Ve Ebeveynlik

Ergen Psikolojisi ve Ebeveynlik

Ergenlik dönemi her yetişkin bireyin yaşadığı ve psikolojik anlamda kırılma noktalarının yaşandığı en karmaşık dönem olarak ifade edilmektedir. Bu noktada ortaya çıkan sorunların başlı başına birbirini etkileyen özellikte olması ergen psikolojisini mevcut psikolojik dönemler arasında oldukça önemli bir seviyeye getirmektedir. Ergenlik dönemi fizyolojik anlamda ciddi bir değişimin ve dönüşümün söz konusu olduğu bir dönemdir. Vücut yapısının değişmesi, hormonal gelişim yetişkinliğe adım atmaya doğru bir hazırlığın ifadesi olarak değerlendirilmektedir. İnsanın gelişimsel hızı düşünüldüğü takdirde ergenlik döneminin oldukça önemli bir dönem olduğu görülür ve bu değişim ve dönüşümün yoğunluğu psikolojik anlamda da bir yoğunluğun söz konusu olmasında etkilidir. Psikolojik anlamda yaşanan sıkışmışlığın bu yoğunluğu kaldıramama ya da çatışmaya düşme noktasında etkili olduğu bilinmektedir. Bursa psikolog hizmetleri ergenlik danışmanlığı noktasında da etkindir.

Ergenlik dönemi ile ilgili her insanın farklı bir süreç yaşadığını söylemek mümkündür. Ancak genel olarak ergenliğin temel sebepleri aynı olduğundan ergenlikle alakalı problemlerin de birbirine benzerliği ortaya çıkan kaçınılmaz sonuçlardır. Bu sürecin fiziksel bazda gerçekleşmesi otomatik olarak psikolojiyi de etkisi altına almaktadır. Özellikle yaşanan çelişkili durumlar, kararsızlık, utanma duygusu gibi etmenler ergenin tam bir karmaşa içerisinde olmasına sebep teşkil etmektedir. Diğer taraftan yaş itibariyle içinde bulunduğu sosyalite ve okul seviyesi durumu daha da farklı bir hale getirmektedir. Ergenlik döneminin merkezi sınav dönemlerine denk gelmesi bu açıdan daha farklı bir stres durumunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Ergenlik döneminin özellikle fiziksel değişimin ortaya çıkardığı fazla enerjinin sarfı konusunda çatışmayı da beraberinde getirdiği bilinmektedir. Genelde aile içinde başlayan çatışma durumu akranlara da sıçramaktadır. Bu noktada ergenlerin doğru yönlendirilmesi ve bilhassa temelde anlaşılabilmesi noktasında insanların bilinçlenmesi büyük bir gereksinim olarak görülmektedir. Özellikle ergenlik dönemi yaşayan çocuklara sahip olan ebeveynlerin konuyla alakalı ciddi bir bilgiye sahip olmaları çok önemli bir gereklilik olarak görülür. Bursa en iyi psikolog ergen psikolojisi alanında da ehil bir psikolog olmak durumundadır. Söz konusu çalışma grubunun hassasiyeti mevcut uzmanların alanlarında çok iyi olmaları gerekliliğini ortaya koyar.

Bir cevap yazın