Araç Trafik Sigortası

Araç Trafik Sigortası

Türkiye’de trafikle alakalı birçok düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemelerin sürücülerin ve taşıtların güvenliğini sağlama noktasında işler olması amaçlanmaktadır. Ancak pek çok değişkenin söz konusu olması mevcut amaçtan sapmalara neden olmaktadır. Nitekim menfi olabilecek tüm durumların önüne geçilmesi amacıyla mevcut kurallardan bahsedilebilir. Bu kurallar arasında yer alan en temel düzenleme araç trafik sigortasıdır. Trafik sigortası ülkemizde her sürücü için yapılması zorunlu olan bir taşıt sigortasıdır. Yapılması zorunlu olan bu sigorta ile alakalı önemli bilgiler mevcut olmakla birlikte piyasada çok sayıda yanlış bilgi de yer almaktadır. Araç sigorta teklif hizmeti aracılığı ile daha net bilgiler almak da mümkündür.

Trafik sigortası hakkında oldukça önemli detaylar göze çarpmaktadır. Bunlar arasında mevcut sigorta teminatının faydası yer almaktadır. Mevcut trafik sigortası tam olarak bir kaza olması durumunda ortaya çıkan hasarın tamamını ya da belirli bir miktarını karşılaması ile işler hale gelmektedir. Bunun için yapılması gereken her yıl yeni bir sigorta poliçesinin düzenlenmesi ve ödemelerin zamanında yapılmasıdır. Trafik sigortası ile alakalı olarak mevcut bilgiler arasında teminat durumu ve limitler yer almaktadır. Her bir araç grubunun farklı bir limit bilgisine sahip olduğunu bilmek gerekir. Söz konusu limitler Hazine Müsteşarlığı tarafından her yıl belli başlı değişkenlere göre belirlenir.

Trafik sigortası ile belirlenen limitler içerisinden, dahil olunan araç grubuna göre hasar temini mümkün olmaktadır. Trafik sigortasının işleyişine göre karşı taradın haklılık payı da mevcut ödemelerde belirleyici olan diğer bir etmendir. Diğer taraftan söz konusu limitlerin tüm sigorta şirketleri tarafından aynı şekilde işlenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen işlem yasal olduğundan herhangi bir değişikliğe uğraması mümkün değildir. Bunların yanı sıra sigorta şirketlerinin araç sahiplerine sunduğu ek hizmetler de mevcuttur. Ayrıca taksit ile ödeme seçeneği gibi faktörler de yine şirketlerin inisiyatifleri ve hizmetleri ile alakalıdır. Trafik sigortasının dışında trafikle ilgili mevcut düzenlemelerden bir diğeri de kasko hizmetleridir. Özel sigorta uygulamaları arasında yer alan araç kasko özel bir sigorta hizmeti olmakla birlikte zorunlu değildir. Ancak mevcut kazalarda daha kapsamlı teminatlar sağlamaktadır.

Bir cevap yazın